๑.Let's start

posted on 03 Jan 2009 19:06 by lapana

สวัสดีปี ๒๔๔๒

ให้เป็นปีที่ไม่ขี้เกียจ

ให้เป็นปีที่ตั้งใจ

ให้เป็นปีที่สนุกสนาน

ให้เป็นปีที่ไม่ทิ้งโอกาส

ให้เป็นปีที่ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ 

 สวัสดีปี ๒๔๔๒